Trường MN Đồng Hợp có cơ sở vật chất tương đối khang trang sạch đẹp. Năm học 2018-2019 có 15 phòng học / 15 nhóm lớp. Có các phòng chức như phòng nghệ thuật, khối hành chính.