Cô giáo như mẹ hiền

 • Lý Thị Xuân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0362101555
  • Email:
   xuan.mndh@gmail.com
 • Hoàng Thị Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0984797841
  • Email:
   thao190495@gmail.com
 • Dương Thị Quỳnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0985268934
  • Email:
   1992quynh@gmail.com
 • Mạc Thị Bé Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   Chiến sỹ thi đua
  • Điện thoại:
   01675416486
  • Email:
   macbehuong@gmail.com